SESTRY V IP?  No jasně, přece sestry v intenzivní péči!

Přesněji řečeno sestry, které v intenzivní péči pracují.

Nebo sestry, které se na tuto práci teprve připravují.

Sestry, které se musí neustále vzdělávat.

Sestry, které si občas potřebují něco zopakovat a připomenout.

Sestry – věčné studentky.

Právě pro tyto sestry vznikly webové stránky,
přinášející přehled současných poznatků z oboru medicíny a ošetřovatelství.
Nejde o klasickou učebnici, v níž se názorně prezentují základy somatologie,
objasňuje podstata ošetřovatelského procesu a vysvětlují lékařské pojmy.
Na tomto webu jsou prezentovány učební texty pro mírně pokročilé,
tedy pro sestry, které již mají základní představu o zdravotnictví
a odsloužený i nějaký ten rok praxi.
Přednostně tento web uvítají sestry,
které si právě rozšiřují kvalifikaci a věnují se specializačnímu studiu.
Dále sestry, které mají toto studium již za sebou
a rády by si svou paměť osvěžily.
Zkrátka všechny sestry, které chtějí být VIP.

Hodně štěstí a úspěchů při studiu!

nurse icon 1