Respirační onemocnění

Respirační insuficience = postižení DC (překážka v „potrubí“)

akutní dušení
sufokace (bez postižení oběhu):
obstrukce DC (aspirace, cizí těleso, hlen – mukovicsidóza)
spasmy DC (astma, CHOPN-bronchitis, suché tonutí)
strangulace (rdoušení, škrcení, oběšení)
postižení CNS a svalů (paréza dých.svalů, myastenia gravis, tetanus)
asfyxie (respirační a oběhová insuficience):
novorozenecká asfyxie (embolie plod.vodou)
plicní embolie → cor pulmonale → otok plic
otok plic (intersticiální → alveolární)
vlhké tonutí
bronchiektázie (rozšíření průdušek)

Postižení plic:
ALI, ARDS (šoková plíce)
CHOPN-emfyzém
nevzdušnost plic:
kolaps
novorozenecká atelektáza
pneumonie
restrikce (redukce) plicní tkáně:
plicní fibrózy (silikóza, azbestóza)

Akutní dušení (sufokace)

je stav nedostatečnosti zevního dýchání (tzn. porucha ventilace),
kdy nedochází (v dostatečné míře) k výměně plynů mezi atmosférou a alveolami.

Patofyziologie:
↓ ventilace nedostačuje metabolickým potřebám organismu → hypoxická hypoxie
z těla se neodvádí CO2 → hyperkapnie

Synonyma:
globální respirační selhání = hypoxie s hyperkapnií =
= alveolární hypoventilace = respirační acidóza

Příčiny:
u sufokace (bez postižení srdce):
obstrukce DC (aspirace, cizí těleso, hlen – mukovicsidóza)
spasmy DC (astma, CHOPN-bronchitis, suché tonutí)
strangulace (rdoušení, škrcení, oběšení)
postižení CNS a svalů (tetanus, paréza dých.svalů, myastenia gravis)
postižení hrudní stěny (popáleniny, traumata)
u asfyxie (porucha respirační i srdeční činnosti):
novorozenecká asfyxie (embolie plod.vodou)
plicní embolie → cor pulmonale → otok plic
otok plic (intersticiální → alveolární)
vlhké tonutí

KO:
držení se za krk
sípání, stridor, neschopnost zakašlat
ortopnoická poloha
zvýšené úsilí dých.svalů → zatahování mezižebří a jugulární jamky
hrudník se nezvedá a neklesá
cyanóza (deoxyhemoglobin ↑50 g /l)
↑P, ↑TK, arytmie
poruchy vědomí

Dg:
klinický obraz
ABR: hypoxémie -↓9 kPa (projeví se ihned)
hyperkapnie – ↑6 kPa (projeví se později)
respirační acidóza – pH ↓7,35
alveolární ventilace (VA)
VA = plicní ventilace – ventilace mrtvého prostoru (VD)
VA = (DF x VT) – (DF x VD) → VA = DF x (VT – VD)

Prognóza:
doba přežití závisí na zásobách kyslíku v těle: nejvíce kyslíku je v krvi (asi 60%)
a v plicích (ve vzduchu FRC) → celkem asi 2000 ml
při klidové spotřebě 250 ml/min by všechen kyslík spotřeboval za 8 min
dusící se člověk ovšem není v klidu → úsilovné dýchací pohyby → ↑spotřeba kyslíku
(20 – 30x větší)

Léčba:
odstranění cizího tělesa (Gordonův úder, Heimlichův hmat) → ev koniopunkce
oxygenoterapie
ev. zajištění DC (ETI, TCHS) + KPR
u otoků: inhalace studeného vzduchu → vazokonstrikce a dekongesce oteklé sliznice
u zánětů: kortikoidy, ATB