Infúzní terapie

dítě do 10 kg:
tekutiny: 100 ml/kg/24 h
dítě 10-20 kg:
tekutiny: 100ml/kg + 50ml na každý kg nad 10 kg /24 h
dítě nad 20 kg:
tekutiny: 150ml/kg + 20ml na každý kg nad 10 kg /24 h

Hrazení elektrolytů u dětí
3 ml NaCl 10% /kg /24 h
2 ml KCl 7,5% /kg /24 h

Farmakoterapie
Adrenalin
ampule: 1mg v 1ml
dávkování: 0,01 mg/kg
(ampule se naředí 10 ml → 1ml = 0,1 mg)
Př. u 20 kg dítěte → 0,2 mg adrenalinu = 2 ml ⊙

Cordarone = Sedacoron (amiodaron)
ampule: 150 ml ve 3 ml
dávkování: při KPR 300mg + G5% do 20 ml
mimo KPR 5 mg/kg

Atropin
ampule: 0,5 mg/ml
dávkování: 0,02 mg/kg (minimálně 0,1 mg)
(ampule se naředí 10 ml → 1ml = 0,05 mg)
Př. u 20 kg dítěte → 0,4 mg atropinu = 8 ml ⊙
NaHCO3 4,2%
dávkování: 1–2 ml /kg

Dobutamin
ampule: 250 mg v 50 ml → 5 mg/1ml
dávkování: 5-30 mg/kg/min
aplikovat kontinuálně i.v.

Defibrilace
4 J/kg