Hemostáza = zástava krvácení

 je životně důležitá odpověď organismu na poranění cévní stěny.
       Účelem hemostázy je ochránit organismus před krevní ztrátou. 

  Hemostatické mechanismy, podílející se na udržení hemostatické rovnováhy:

  • cévní stěna
  • trombocyty
  • systém plazmatických koagulačních faktorů (tj. bílkoviny krevní plazmy)
  • fibrinolytický systém
  • aktivátory a inhibitory krevního srážení

 Čtyři fáze zástavy krvácení:

  1. reakce cév v místě poškození

vazokonstrikce

průsvitu cévy

průtoku krve cévou

uvolňování cévních enzymů aj. působků (serotonin, adrenalin, tromboxan)

  1. vznik prozatímní zátky

shluknutí trombocytů v místě poranění (vWF)


tromb. se stanou lepivé, změní tvar a přilnou k sobě i k cévní stěně
F I (fibrinogen)

            ↓

vznik destičkové hemostatické zátky

            ↓

uvolnění F III (tkáňový faktor, dříve tromboplastin) z trombocytů

  1. vznik definitivní zátky

 prozatímní zátka se utěsní a zpevní bílkovinnou (fibrinovou) sítí

           ↓

vznik definitivní zátky              

  1. fibrinolýza

přiměřená fibrinolytická aktivita
            ↓
rozpuštění fibrinového koagula, které zasahuje do lumen cévy
(antitrombin, heparin)
            ↓

obnova cévní stěny pomocí fibroblastů a buněk hladké svaloviny

Hemokoagulace = srážení krve

je součástí hemostázy (2. a 3. fáze).

Vznik krevní sraženiny (tj. přechod krve ze stavu kapalného do stavu tuhého)

je komplikovaný proces vzájemných interakcí, kdy na sebe v koagulační kaskádě působí řada složek krve (tzv. faktorů). Faktory jsou v cévách v neaktivní formě

a teprve jejich postupnou aktivací dojde k vytvoření krevní sraženiny – koagula.

Faktor

Název

I

fibrinogen

II

protrombin

III

tkáňový tromboplastin = tkáňový faktor

IV

Ca2+

V

proakcelerin

VI

Va

VII

prokonvertin

VIII

antihemofilický faktor (AHF) = antihemofilický globulin (AHG)

antihemolytický faktor A

IX

plazmatická tromboplastická komponenta (PTC)

Christmasův faktor = antihemofilický faktor B

X

Stuart-Prowerův faktor

XI

plasma thromboplastin antecendent (PTA)

plazmatický předchůdce tromboplastinu

antihemofilický faktor C

XII

Hagemanův faktor

XIII

fibrin stabilizující faktor