Léčiva při KPR

   Adrenalin (epinefrin)

            ampule:  1mg v 1ml  

            dávkování:      u dospělého:   1 mg bolus + spláchnout
                                                           (ampule stačí pro 100 kg člověka)
                                   u dětí: 0,01 mg/kg

                                   (ampule se naředí 10 ml → 1ml = 0,1 mg)
                                   Př. u 20 kg dítěte → 0,2 mg atropinu = 2 ml⊙

Užití v KPR:  – podává se po 3. výboji, poté po každém dalším sudém výboji

           – rychle se odbourává, lze opakovat každých 3-5 min

ŽÚ:     – bičuje myokard! → urychlení srdeční činnosti (↑P) a kontraktility → ↑SV
– periferní vazokonstrikce → centralizace oběhu → ↑sTK
– bronchodilatace → zlepšení ventilace plic
– ↑hladiny glukagonu → ↑glykémie → dodání energie

VÚ:          – mydriáza → do očí vstupuje více světla („strach má velké oči“)

                 – aktivace potních žláz

      NŽÚ:   – arytmie → VF, tachykardie, hypertenze

– při paravenózním a intraarteriálním podání nekróza tkáně

      KI:  hypovolémie, hypertenze      

   Cordarone = Sedacoron (amiodaron)
           
ampule:   150 ml ve 3 ml

            dávkování:      při KPR  300mg + G5% do 20 ml
                                                           (nedávkuje se dle m –  i u dětí se podá 300 mg)

                                                           při přetrvávající VF lze přidat ještě 150 mg (2,5 mg/kg)
                                                           a poté kontinuální infúzi 900 mg/24 h
                                                           (jako prevence intermitentních běhů VT)    

mimo KPR 5 mg/kg  

            ŽÚ:  – úprava VT (antiarytmikum) – podává se před 4. Výbojem

                    -↓ spotřebu O2 myokardem                                                                     

Cesty k podání

Intravenózně – do centrální nebo periferní žíly
           (léky podané do periferie nutno spláchnout minimálně 20 ml FR
            a elevovat končetinu na 10 –20 s)

 • Intraoseálně – ideální při špatném žilním zajištění, lze u dětí i dospělých;
             koncentrace léků jako při podání do centrálního řečiště
 • Intratracheálně – již není doporučováno pro spornou efektivitu podaných léčiv,

ale není to ani vyloženě zakázáno – pokud bychom neměli jinou možnost…

Další léčiva při KPR:

 • kyslík, infúze, transfúze + léčiva na RES vozíku

Natrium hydrogencarbonicum (NaHCO3)

vlastnosti:       pH = 7,0 – 8,5

koncentrace:   8,4%   1 ml = 1 mmol

4,2%   1 ml = 0,5 mmol

dávkování:      1 mmol/kg  (naředit do F1/1)
                                               Př.  80 kg muž → 80 ml 8,4% NaHCO3

Př.  20 kg dítě  → 40 ml 4,2% NaHCO3

                                  

I:    – metabolická acidóza → úprava k pH 7,1-7,5

      – otrava TCA → úprava k pH 7,45=7,55

      – hyperkalémie

interakce:        nepodávat s KCL – vysráží se

Rutinně po KPR se již neporučuje!!

Léčiva při šoku

   Volumexpanze

            Při šoku podat bolus 20 ml/kg isotonického krystaloidního ⊙ (i při normálním TK).

   Inotropika = léky ovlivňující kontraktilitu myokardu

Inokonstriktory = přirozené katecholaminy
            jsou látky tělu vlastní:

 • Adrenalin
 • Noradrenalin
 • Dopamin (prekursor NA) = Tensamin

Tvorba:      – tvoří se v dřeni nadledvinek (což je první orgán reagující
                                 na zátěž, který spouští poplachovou reakci stresu)

                  – dopamin se tvoří i v ledvinách

                        ŽÚ:     – ↑kontraktility → ↑SV → ↑TK

                                   – vazokonstrikce → ↑SVR (systémové vaskulární rezistence) → ↑TK

NŽÚ:  – mají nízký biolog. poločas (1-2 min) → rychle se odbourávají
              (nutné podávat opakované bolusy, ev. aplikace kontinuálně)

– zvyšují spotřebu O2 ve tkáních

– při paravenózním podání nekróza tkáně

Inodilatátory = syntetické katecholaminy

 • Dobutamin = Dobuject = Dobutrex
 • Isoprenalin

      ŽÚ:  – ↑kontraktility → ↑SV → ↑TK

        – vazodilatace → ↓SVR (systémové vaskulární rezistence)

Kardiotonika

 • Digoxin

Přirozená inotropika:

 • Trijodthyronin
 • Kalcitonin
 • Kalcium

Ostatní inotropika:

 • Corotrope = milrinon
 • Theophyllin = Aminophyllin (bronchodilatancia, AA)
 • Levosimendan (farmakologická kontrapulsace)
 • GIK (glukóza+insulin+kalium)

Noradrenalin (norepinefrin)

ampule:   1mg v 1ml

podávání:        5mg NA + G5% do 50 ml kontinuálně
                                   při bolusovém podání hrozí hypertenzní krize

      ŽÚ:      – výrazná vazokonstrikce (včetně renálního řečiště) → ↑TK (sTK i dTK)

                    (na srdeční sval působí minimálně)

– rozšiřuje cévy v kosterních svalech → ↑okysličení svalů

      NŽÚ:        – ischémie myokardu, porucha prokrvení ledvin, jater                           
                 – vznik nekrózy při paravenózním podání → obstřik Regitinem

      I:         – šokové stavy, kde neúčinkuje Dopamin

      KI:            – hypovolémie

                       – hypertenze, fibrilace komor

                       – současné podání s bikarbonátem NaHCO3 – ruší se účinky      

Tensamin  (dopamin)

            ampule:   200mg v 5ml

dávkování:      5-20 g/kg/min

ŽÚ:     – ↑kontraktility → ↑ tepového objemu → ↑SV → ↑MV♡

                        – ↑sTK při zachování dTK  (léčba kardiogenního šoku)

                        – vazokonstrikce → ↑průtok krve splanchnickým a koronárním řečištěm
                        – renální vazodilatace → ↑perfúze a GF (prevence renálního selhání)

      NŽÚ:         – arytmie, tachykardie (při vyšších dávkách)

                              – při paravenózním podání nekróza tkáně

            KI:       – hypovolémie

Dobuject = Dobutrex  (dobutamin)

ampule:           250mg v 5 ml, 20 ml nebo 50 ml

            ŽÚ:     – ↑kontraktility → ↑tepového objemu → ↑SV →↑MV♡
                        – vazodilatace

NŽÚ:        – tolerance léku při podávání ↑ 3 dny
     – při paravenózním podání nekróza tkáně

KI:       – hypovolémie