Fyziologie krvetvorby
 Místo krvetvorby:

kostní dřeň (děti – dlouhé kosti, dospělí – ploché kosti),

brzlík, játra, slezina, lymfatické uzliny

Schéma krvetvorby:

multipotentní hematopoetické kmenová buňka (hemocytoblast) 

společný myeloidní progenitor

 • diferenciací vznikají prekursory pro:
 • erytroidní linii (erytrocyty, retikulocyty) → transport kyslíku
 • myeloidní linii (granulocyty, monocyty) → vrozená imunitní odpověď
 • megakaryocyty (trombocyty) → krevní srážení
 • žírné buňky (mastocyty) → uvolňují heparin a histamin

společný lymfoidní progenitor

 • diferenciací vznikají prekursory pro:
  • lymfocyty B, T→ získaná imunitní odpověď (produkce protilátek)
  • NK buňky (třetí populace lymfocytů, „přirození zabíječi“)

 Vývojová řada krevních elementů:

 Erytropoéza:

 • proerytroblast
 • basofilníerytroblast
 • polychromatofilní erytroblast
 • ortochromatický erytroblast
 • retikulocyt
 • erytrocyt

 Leukopoéza:

 • myeloblast
 • promyelocyt
 • myelocyt
 • metamyelocyt
 • granulocyt (neutrofilní, eosinofilní, basofilní)

……………………………………………………

 • monoblast
 • promonocyt
 • monocyt → po 8 h se přemění na makrofág

      …………………………………………………….

 • lymfoblast
 • prolymfocyt
 • lymfocyt

Trombopoéza:

 • megakaryoblast
 • megakaryocyt
 • trombocyt