Anatomie kůže

Kůže (cutis, derma) je největší smyslový orgán lidského těla.
            Tvoří hranici mezi zevním a vnitřním prostředím → prostřednictvím nervů a cév
            je kůže propojena s ostatními orgány.

Kůže je největším orgánem člověka:

 • plocha 1,5-2 m2
 • váha 15-20 kg

Kůže na 1 cm2 obsahuje:

 • 1 m cév
 • 15 mazových žláz
 • 100 potních žláz
 • 3000 nervových tělísek
 • 3 000 000 buněk

Funkce kůže:

 • ochranná
 • proti vstupu infekce a nečistot do organismu
 • proti ztrátě tekutin
 • proti mechanickému dráždění (tlak, teplotní výkyvy, UV záření)
 • ochranný kyselý plášť: pH 4,6-6
 • termoregulační
 • výměna tepla mezi organismem a okolím, tepelná izolace

                       (sekrece potu, podkožní tuk, změna průsvitu kapilár, vlasy a chlupy)

 • resorpční (vstřebávací)
 • pronikání dýchacích plynů a látek rozpustných v tucích
 • skladovací (depotní)
 • uchovávání vody, iontů, tuků, vitamínů                              
 • vylučovací (sekreční)
 • mazové a potní žlázy vylučují vodu, soli, tuky, CO2 a N-látky
 • metabolická
 • syntéza melaninu a vitamínu D
 • tvorba protilátek                            
 • senzitivní
 • smyslové buňky → kožní čití
 • estetická a komunikativní
 • role v procesu sociální interakce (zčervenání, feromony)

Vrstvy kůže:

 1. Pokožka (epidermis)
 • je tvořena vícevrstevným dlaždicovým epitelem
 • neobsahuje cévy
 • vrstvy:
  • stratum basale – bazální vrstva s pigmentovými buňkami (ochrana před UV)
 • stratum spinosum – nejsilnější vrstva, ostnité buňky + tkáňový mok
 • stratum granulosum – zrna keratohyalinu → vznik keratinu
 • stratum lucidum – světlá vrstva bezjaderných buněk
 • stratum corneum – rohová vrstva, tvořená odlupujícími se korneocyty
                                 →  přirozená obměna pokožky
  • kompletní obměna každé 3 týdny
  • za život se oloupe 20 kg mrtvých buněk
 1. Škára (dermis, korium)
 • rozhoduje o pružnosti, pevnosti a mechanické odolnosti kůže
 • je tvořena vazivem      
 • s bohatou sítí cév (regulace tepla, imunita)
 • s nervovými zakončeními – mechanoreceptory
  • Krauseova tělíska (chlad)
  • Ruffiniho tělíska (teplo)
  • Meisnerrova tělíska (dotyk)
  • Vater-Paciniho tělíska (tlak, tah, vibrace)
 • s buněčnými elementy (fibroblasty, lymfocyty, histiocyty)

 

 1. Podkoží (hypodermis, subcutis, tela subcutanea)
 • je tvořeno řídkým vazivem a tukovými buňkami, které jsou schopny
             měnit svůj objem (uchování přebytků energie
 • slouží jako izolační vrstva proti teplotním vlivům i mechanickému poškození

Přídatné kožní orgány (kožní adnexa):

 • vlasy a chlupy
 • nehty
 • žlázy (mazové, potní, pachové=apokrinní)