Močový systém

Ledviny

 • párové žlázy fazolovitého tvaru, uložené retroperitoneálně po obou stranách páteře
 • 12 x 6 x 3 cm
 • světlá kůra s nefrony, tmavší pyramidová dřeň,
             dutý systém (pánvička ledvinná s kalichy)
 • nefron = základní funkční jednotka ledvin
  • v každé ledvině je jich cca 1 milión
 • Malpighické tělísko (Bowmanovo pouzdro + glomerulus)
 • proximální kanálek
 • Henleova klička
 • distální kanálek → sběrný kanálek (ústí na vrcholcích dřeň. pyramid)
 • glomerulární filtrace
  • glomerulární ultrafiltrát ( primární moč) má složení jako plazma

           bez bílkovin 

 • za den se ho vytvoří 180 litrů
 • tubulární reabsorpce = koncentrační schopnost ledvin
  • 99 % vody se z ultrafiltrátu
  • pasivní transport (osmóza): voda, močovina
  • aktivní transport: ionty, glukóza, aminokyseliny, fosforečnany…
 • tubulární sekrece
  • obohacení moči o látky z mezibuněčného prostoru

           Př.       léky, barviva, kreatinin…

Cévy:

 • břišní aorta → aa. renales → vas afferens
 • vas efferens → vv. renales → DDŽ

Řízení činnosti ledvin:

 • renin (ledviny) → reguluje přívod krve do glomerulu
 • ADH (mezimozek-neurohypofýza) → ↑ propustnost membrán v distálním kanálku
 • aldosteron (nadledviny) → zadržení sodíku (a tím i vody) v těle

Funkce ledvin:

 • udržení dynamické homeostázy
 • regulace vodní a elektrolytové rovnováhy
 • regulace acidobazické rovnováhy
 • regulace systémového TK

              ↓TK→ renin → angiotensin →  aldosteron

                                               ↓                      ↓

                                   vasokonstrikce  +  retence vody  → ↑TK

 • vylučování odpadních látek (katabolitů, léků) močí
 • glukoneogeneze
 • endokrinní sekrece
 • kinin
 • renin
 • erytropoetin
 • tvorba aktivního D-vitamínu

Vývodné cesty močové

Močovod

 • tenká trubice 30 cm dlouhá
 • hladká svalovina svými peristaltickými pohyby aktivně posunuje moč

Močový měchýř

 • svalový orgán v malé pánvi, na dně trigonum (3 ústí)
 • u mužů spočívá na prostatě, u žen se opírá o horní část pochvy
 • nucení na močení při 150-250 ml, vyprázdnění při 400 ml, kapacita 750 ml
 • mikce je řízena z úseku míchy S2 – S4
 • detruzor (parasympatikus) vysílá při tlaku (250 ml) impulsy do míchy

                                                           → při močení se stáhne

                       Při ↑ aktivitě parasympatiku → hyperaktivní m.m. → inkontinence

                                                               léčba: Spasmomed (tlumí parasympatikus)

 • sfinkter zevní a vnitřní (sympatikus) → při močení povolí

Močová trubice

 • u žen 3-4 cm
 • u mužů 20-30 cm:
 • zadní úsek: prochází prostatou
 • střední úsek: prochází pánevním dnem a zevním svěračem
 • přední úsek: probíhá penisem