Základní životní funkce sledované v intenzivní péči

Vědomí
dává informaci o stavu CNS (mozkové kůry a retikulačního systému)

norma: bdělost / fyziologický spánek
jasnost (orientace osobou, místem, časem)

Poruchy vědomí:
kvantitativní poruchy:
somnolence – ospalost, reakce na dotyk a oslovení
sopor – reakce pouze na bolestivé podněty
kóma – bez reakce na bolestivé podněty
synkopa – přechodná ztráta vědomí
kvalitativní poruchy:
obnubilace – mrákotný stav
delirium – porucha vědomí, chování a pozornosti
amence – náhlá úzkost, bezradnost, porucha paměti

Hodnotící škály: Glasow coma scale
dle Beneše

Při analgosedaci: dle Ramseye
RASS
Rikerova škála

Dýchací systém

Dechová frekvence:
novorozenec 60 /min (nedonošený 80 /min)
kojenec 50 /min
batole 40 /min
10-leté dítě 20 /min
dospělý 16 /min

Dechový objem (VT):
6-8 ml/kg
dospělý 500 ml
novorozenec 20 ml

Respirační minutový objem (MV):
dospělý 6-8 l/min
novorozenec 800 ml/min

Poruchy dýchání:
dle dechové frekvence:
tachypnoe – nad 35/min
bradypnoe – pod 10/min
apnoe – zástava dechu
dle dechového objemu:
hypoventilace – zrychlené, prohloubené dýchání
hyperventilace – zpomalené, se snížených dechovým objemem
dle pravidelnosti:
Cheyne-Stokesovo – postupné zrychlování a prohlubování dechů, následně jejich zpomalování a zmenšování hloubky dechu
až do apnoické pauzy (při edému mozku)
Biotovo dýchání – mělké vdechy se střídají s apnoickými pauzami
(při poruchách mozku)
dle kvality:
dyspnoe – namáhavé dýchání, dušnost
ortopnoe – nejvyšší stupeň dušnosti, nemocný nemůže ležet
Kussmaulovo dýchání – hluboké, zrychlené, pravidelné dýchání
(při otravách, selhání ledvin, diabetickém kómatu)

Zvukové fenomény při dýchání:
stridor – ztížené, chrčivé dýchání
stridor inspirační – překážka / zánět nad tracheou
stridor expirační – překážka / zánět pod tracheou
stridor inspiračně-exspirační – překážka / zánět trachey
kašel – suchý, vlhký, dávivý, štěkavý (laryngitida), dusivý (postižení ↓DC)

Krevní oběh

Tepová frekvence:
novorozenec 130-140 /min
kojenec 120 /min
batole 100 /min
10leté dítě 90 /min
dospělý 70-80 /min

Krevní tlak:
novorozenec 80/40 mmHg
kojenec 90/50 mmHg
batole 100/60 mmHg
10-leté dítě 110/70 mmHg
dospělý 120/70 mmHg (do 130/80 mmHg)

Tepový objem:
novorozenec 4 – 5 ml
dospělý 70 ml

Minutový objem srdce:
novorozenec 500 ml/min
dospělý 5 l/min

Poruchy krevního oběhu:
poruchy tepové frekvence:
tachykardie – nad 90 /min
bradykardie – pod 60 /min
asystolie – pod 30 /min (u novorozence pod 60/min)
poruchy krevního tlaku:
hypotenze – pod 100/60 mmHg
hypertenze
I.st. (mírná) – 140-160/90-100 mmHg
II.st. (střední) – 160-180/100-110 mmHg
III.st. (závažná) – nad 180/nad 110 mmHg
Systolická izolovaná – nad 140/pod 90 mmHg