Tumory GIT

Jícen

Typ nádoru:
většinou adenokarcinom

Prognóza přežití:
u neléčeného: 3-5 měsíců
po radikální chirurgické léčbě: 10% nemocných přežívá 5 let

Příznaky:
polykací potíže – nejprve u tuhé, později i u tekuté stravy (sousto vázne)
↓ tělesné hmotnosti
hemateméza, ev. meléna → anémie
obrna hlasivek (častěji levé)

Diagnostika:
nádorové markery
RTG: kontrastní vyšetření jícnu baryem
esofago/bronchoskopie s biopsií
esofageální sonografie
CT

Léčba:
resekce jícnu totální esofagoektomie → náhrady jícnu tubulizovaným žaludkem
ev. střevem
radioterapie, chemoterapie
paliativní léčba
Barretův jícen → fotodynamická léčba: aplikace fotosenzitivní látky,
jež se hromadí nejrychleji proliferujících (= nádorových) buňkách
a po ozáření způsobí smrt buněk

Komplikace:
stenóza až obstrukce jícnu → malnutrice
aspirační pneumonie
tracheo-esofageální nebo broncho-esofageální píštěl
metastázy do jater

Žaludek

Typ nádoru:
karcinom
maligní degenerace vředu
ev. lymfom

Prognóza přežití:
u celkové gastrektomie: u 10%, přežití 5 let
u kurativní resekce: 10-20% přežití 5 let

Příznaky:
dlouho bez příznaků!!!
tlakové bolesti v epigastriu
nechutenství, dyspepsie, dysfagie → ↓ tělesné hmotnosti
nauzea, zvracení (hemateméza je vzácná)
hmatný tumor při palpaci břicha
ascites, pleurální výpotek

Diagnostika:
nádorové markery
pozitivní test na OK, anémie
endoskopie
RTG žaludku s kontrastem
CT, MR, SONO
diagnostická laparoskopie

Léčba:
resekce žaludku:
parciální nebo totální gastrektomie s omentektomií a lymfadenektomií
resekce typu Bilroth I (na konec duodena) a II (na první kličku jejuna)
Roux-en Y (modifikace B-II)
paliativní chemoterapie

Komplikace:
metastázy do jater a plic

Dvanácterník

Typ nádoru:
prorůstání z okolí (tumor pankreatu) → nejč. v oblasti V. papily
Příznaky:
bezbolestné zežloutnutí
nauzea, zvracení, dyspepsie
Diagnostika:
nádorové markery
endoskopie
UZ břicha
Léčba:
resekce duodena a části pankreatu (HPDE – hemipankreato-duodeno-ektomie)
spojkové operace (obejití překážky → obnovení pasáže + našití žlučových cest)
Komplikace:
ileus

Tenké střevo

Typ nádoru:
velmi vzácné, většinou sekundární
Příznaky:
neurčité dyspepsie
krvácení ve stolici
Diagnostika:
enteroklýza
UZ břicha
Léčba:
resekce střeva

Tlusté střevo

ČR je na 1. místě ve světě s výskytem rakoviny rektosigmatu.

Typ nádoru:
většinou adenokarcinom

Rizikové faktory:
nadbytečný příjem tuků v potravě
kouření
věk ↑50 let
polypy
ulcerózní kolitida
Příznaky:
dyspeptické potíže, nechutenství
tenezmy, nadýmání
potíže s vyprazdňováním (zácpa, střídání zácpy s průjmem)
fyzická slabost, hubnutí
tupá přetrvávající bolest břicha

Diagnostika:
nádorové markery
pozitivní test OK
rektoskopie, kolonoskopie
irrigografie
gynekologické a urologické vyšetření

Léčba:
resekce tlustého střeva se stomií (dočasnou / trvalou)
radioterapie, chemoterapie
paliativní léčba

Komplikace:
metastázy
ileus

Slinivka břišní

Typ nádoru:
adenokarcinom z buněk pankreatických vývodů, větš.v hlavě slinivky
80% karcinomů je diagnostikováno až v pokročilém stadiu
Příznaky:
bolest v nadbřišku nebo zádech
nauzea, zvracení
nechutenství → váhový úbytek
Diagnostika:
nádorové markery
ERCP + biopsie
RTG s kontrastem žaludku a duodena
UZ břicha, CR, MR
diagnostická laparoskopie
Léčba:
Whipleova operace: odstranění hlavy pankreatu s přilehlou částí žaludku a střeva
distální pankreatektomie: odstranění těla a ocasu (+ splenektomia)
totální pankreatektomie
paliativní výkon: zprůchodnění žluč.cest (bypass)
Komplikace:
metastázy do regionálních lymfatických uzlin, jater, pobřišnice a plic
prorůstání nádoru do okolí (do retroperitonea)
→ tlak na nervové pleteně v okolí
→ utlačení žlučových cest → žloutenka

Játra

Typ nádoru:
hepatocelulární karcinom (90% všech primárních nádorů)
Rizikové faktory:
infekce virem hepatitidy typu B a C
jaterní cirhóza
působení aflatoxinu B (produkt plísně Aspergilus flavus)
chemické látky: pesticidy, insekticidy
hormony: androgeny a estrogeny
Příznaky:
nespecifické (slabost, únava)
bolest v nadbřišku šířící se k pravému rameni
váhový úbytek
Diagnostika:
nádorové markery
hepatomegalie, splenomegalie
ascites, krvácení do dutiny břišní
UZ břicha, CT, MRdiagnostická laparoskopie
Léčba:
resekce jater
Komplikace:
metastázy do lymfatických uzlin a plic
Žlučník

Typ nádoru:
karcinom – velmi zhoubný, rychle se šíří do jater, ev.lymfatických uzlin a peritonea

Příčiny vzniku:
obezita
porcelánový žlučník (neléčená cholelithiáza a chronický žlučník)
Příznaky:
dlouho asymptomatický, pak nespecifické příznaky (dyspepsie, nechutenství)
později dlouhodobá bolest nebo biliární koliky, ikterus
Diagnostika:
nádorové markery
UZ břicha, CT
Léčba:
radikální chirurgický výkon (CHCE, resekce jater a žlučových cest)
pokročilých stádiích chemoterapie (vzácně radioterapie)
při obstrukci žluč.cest v pokročilém stadiu → ERCP → stent do žlučových cest
(život to neprodlouží, ale zmizí žloutenka a zlepší se trávení)