Péče o novorozence

Fyziologického novorozence ošetřuje dětská sestra nebo porodní asistentka, patologického a nedonošeného novorozence ošetřuje dětská sestra a lékař
(neonatolog nebo pediatr).

Po porodu nechat dotepat pupečník (autotransfúze), zasvorkovat ho a přerušit.
Zhodnocení srdeční akce a dýchání
→ při bradykardii (100/min) a lapavém dýchání zahájit KPR.
Prevence ztráty tepla:
dítě položit matce na hrudník a překrýt suchou přikrývkou
umístit ho na výhřevné lůžko, osušit
Ošetření novorozence:
odsátí hlenů
definitivní ošetření pupečníku
zvážení, změření tělesné délky a tělesné teploty
identifikace novorozence (minimálně dvěma systémy)
oblečení novorozence
kredeizace (O-Septonex gtt. jako prevence přenosu kapavky)
podání vitamínu K jako prevence krvácivé nemoci
Hodnocení podle Virginie Apgarové
– slouží k posouzení vitality a poporodní adaptace novorozence
– hodnotí se za 1 min, 5 min (= prognosticky významné) a 10 min. po porodu

Kritérium 2 body 1 bod 0 bodů
Appearance
(vzhled a barva kůže) růžová akrocyanóza bledá nebo
cyanotická
Puls
(akce srdeční) nad 100/min. pod 100/min. (bradykardie) asystolie
Grimace
(reakce na podráždění,
(grimasy při odsávání) kašel stažení obličeje
žádné

Activity
(svalová aktivita) spontánní
aktivní pohyby slabá flexe končetin bez pohybu
Respiration (dýchání) silný křik nepravidelné, pomalé nedýchá

Hodnocení: 10 – 8 bodů: zdravý čilý novorozenec
7 – 4 body: lehká poporodní asfyxie
3 – 2 body: těžká poporodní asfyxie
0 bodů: klinické známky smrti

Podpora kojení – do 30 min po porodu přiložit k prsu matky.
Zavedení dokumentace.
Kompletní vyšetření novorozence lékařem
včasné odhalení porodních poranění, VVV…
Novorozenecký screening
odběr krve na sérologické vyš. (syfilis) se odebírá z pahýlu od placenty
odběr na screeningovou kartičku:
fenylketonurie
hypothyreóza
adrenální hyperplazie
cystická fibróza aj. dědičné metabolické poruchy
vyš. reflexu očního pozadí jako screening katarakty
vyš. kyčlí metodou trojího síta (v porodnici → v 2. měsíci → ve 4. měsíci)
dle zvyklostí pracovišť: vyšetření sluchu, UZ ledvin…

Při císařském řezu nejsou nutná žádná vyjímečná opatření, pokud před operací
porod ještě nezačal (nedošlo k porušení plodových obalů a odtoku plodové vody).