Příprava pacienta k výkonům

Dělení výkonů:
podle účelu
diagnostické
Př. EKG, rtg, fotoreakce, palpace břicha
terapeutické
Př. eliminační metody, aplikace inotropik
diagnosticko-terapeutické
Př. endoskopie, rozhovor

podle stupně zátěže
neinvazivní
není porušen kožní kryt
Př. měření TK, vyšetření očního pozadí
miniinvazivní
hrozí porušení kožní nebo slizniční integrity, neboť dochází ke kontaktu cizorodého materiálu s tělními tekutinami či plyny
Př. zavedení NGS, PMK
invazivní
dochází k pronikání cizorodého materiálu do organismu
a přitom je nutně porušena kožní nebo slizniční integrita
Př. vstupy do krevního oběhu, stomie

Invazivní přístupy jsou nepřirozené a organismus zatěžující.
Přínos pro pacienta musí převažovat nad rizikem!

Co pacient prožívá:
nejistotu
„Jaký bude výsledek vyšetření?“
„Jak ta terapie zabere?“
strach z neznámého
„Jak se to bude dělat?“
strach z bolesti
strach ze sociálního dopadu:
z kosmetických vad, společenské izolace, ztráty zaměstnání…
strach ze špatného rozhodnutí
„Mám souhlasit s případnou stomií/amputací/resekcí nebo ne?“
stud položit otázky
„Budu vypadat jak pitomec, že to nevím.“
„Koho a kdy se mám na to zeptat?“
„Budou se chtít se mnou vůbec bavit?“

Pacient vystrašený, ↑TK, ↑P, ↑D, ↑TT …
Psychická příprava:
navázání kontaktu – dát najevo zájem o pacienta
představit se
identifikace pacienta
získat pacienta pro spolupráci (musí vědět, že v nás má podporu)
zjistit, jaké má o výkonu představy
vysvětlení výkonu
volit jednoduchá, laická slova
nezasahovat přitom do kompetencí lékaře
dát prostor na otázky
„Na co se ještě chcete zeptat?“

Formální (forenzní) příprava:
získání souhlasu dobře informovaného pacienta
podle potřeby stvrdit souhlas písemně, ev. podepsat nesouhlas

Tělesná příprava:
ochranné pomůcky
pro pacienta: čepice, ústenka
ochrana lůžkovin: podložka, rouška
zajištění signalizace (pacient ji musí pochopit)
Př. MRI, hyperbarická oxygenace
Př. komunikace u pacienta s TSK
uložení pacienta do správné polohy
odhalit jen nejnutnější část těla
zajištění (nebo zkontrolování) specifických podmínek:
doba lačnění,
vytažení zubní protézy
zavedení tampónu s kontrastní látkou do pochvy
zajištění žilního přístupu
vymočit se / zaklemovat katétr
odstranění ochlupení speciálním strojkem nebo nůžkami
(neholit žiletkou)
dezinfekce místa → nechat dezinfekci zaschnout
(minimálně 1min, u alkoholového preparátu 30 s)
→ místa se již nikdo nesmí nedotýkat

Medikamentózní příprava:
dle ordinace lékaře:
premedikace
bolus analgosedace
G 10% + HMR
domluvit se na možné perorální medikaci, i když má být pacient lačný
Př. betalytikum, antihypertenzívum

Příprava dokumentace:
kompletizace laboratorních vyšetření
podepsaný souhlas pacienta
označení zkumavky + žádanka na vyšetření
zaznamenání aktuálních hodnot FF

Příprava pomůcek:
ochranné pomůcky
sterilní stolek
nádoba na odpad
monitorovací zařízení (přenosný monitor, oxymetr)
přenosný ventilátor, kyslíková bomba
pomůcky k řešení komplikací

Během výkonu:
neustálý kontakt s pacientem
sledování jeho stavu
ozřejmování průběhu výkonu
Př. spinální anestézie, kdy výkon probíhá mimo zorné pole nemocného
o výsledcích a komplikacích ihned informovat lékaře

Po výkonu:
péče o nemocného
úprava polohy nemocného
očištění potřísněných míst
před odchodem od nemocného připomenout důležité pokyny
Př. „Jídlo vám přinesu nejdříve za dvě hodiny.“
úklid pomůcek
dekontaminace, dezinfekce, vyšší stupeň dezinfekce, sterilizace
znehodnocení jednorázových pomůcek
odeslání vzorků do laboratoří, žádanky
záznam průběhu výkonu do dokumentace