Onemocnění mediastina

Mediastinum = mezihrudí, prostor v hrudníku mezi oběma plícemi
– je ohraničeno po každé straně pohrudnicí a dole bránicí,
vpředu je ohraničeno hrudní kostí a vzadu páteří
– obsahuje srdce, cévy, jícen, průdušnici, štítnou žlázu, brzlík
a lymfatické uzliny.

Záněty mediastina

Mediastinitis acuta
– závažný stav, vyžadující rychlé zahájením antibiotické nebo chirurgické léčby.

Příčiny:
– perforace DC nebo TT (úraz, lékařské vyšetření nebo zákrok)
Klinický obraz:
– náhlé febrilie s třesavkou
– bolesti na hrudi
– dušnost, dysfagie
– někdy otok krku
Diagnostika:
– klinické vyšetření (poslech plic)
– RTG a CT hrudníku
Léčba:
– dle primární příčiny (sutura jícnu…)
– ATB
– drenáž
Komplikace:
– srdeční a respirační insuficience z útlaku
– absces mediastina

Mediastinitis chronica
– vyskytuje se vzácně, může napodobovat nádor

Příčiny:
– infekce s chronickým průběhem (TBC)
– neinfekční záněty (sarkoidóza)
– následky ozařování
Komplikace:
– mediastinální fibrózy → komprese velkých cév, DC a jícnu
– krvácení do mediastina
– pneumomediastinum

Nádory mediastina

Typy tumorů:
– přední mediastinum:
thymom
nádory štítné žlázy + příštítných tělísek
teratomy a embryonální karcinomy
lymfomy
– střední mediastinum
nádory srdce
maligní lymfomy (20%)
bronchiogenní cysty
– zadní mediastinum
neurofibrom, neurosarkom, neuroblastom
ganglioneurom, paragangliom
– pseudotumory
mediastinální cysty
struma

Klinický obraz:
– asymptomatické, často náhodný nález na RTG
– přední mediastinální syndrom → syndrom HDŽ
otok hlavy, otok krku (Stokesův límec)
tlak a bolesti hlavy, závratě
epistaxe
cyanóza
– střední mediastinální syndrom → poruchy funkce dýchacího ústrojí
dušnost, kašel, stridor z útlaku trachey
nevzdušnost plic
tlak až bolest na hrudi
při postižení n. phrenicus → škytavka
při postižení n. laryngeus reccurens → chrapot
– zadní mediastinální syndrom → neurologické potíže
při postižení sympatiku → Hornerova trias
(ptóza, mióza, enoftalmus)
polykací obtíže
– difúzní mediastinální syndrom
– při rozsáhlé nádorové infiltraci mediastina

Diagnostika:
– RTG – kontrastní zobrazení jícnu
– CT
– angiografie, flebografie, lymfografie, scintigrafie, endoskopie

Léčba:
– chirurgické odstranění
– radioterapie
– chemoterapie.

Pleura
tenká lesklá blána, která vystýlá dutinu hrudní a pokrývá plíce.
Tvoří ji dvě vrstvy (listy) mezi nimiž je velmi malý prostor – tzv. pleurální dutina.
V této dutině je přítomno 5-20 ml tekutiny, která je následně vstřebávána do oběhu.
Pleurálním prostorem tak projde zhruba 5-10 litrů tekutiny denně.

Dělení úrazů:
Monotrauma – postižení jednoho orgánu
Těžké monotrauma – devastující postižení jednoho orgánu s poruchou funkce
Př. pneumothorax
Mnohočetné poranění – postižení více orgánů jednoho tělesného systému
Sdružené poranění – sdružené postižení dvou nebo více orgánových systémů,
které přímo neohrožuje život poraněného
Polytrauma – sdružené postižení dvou nebo více orgánových systémů,
z nichž alespoň jedno přímo ohrožuje život postiženého
Megatrauma – celkově devastující poranění jedince
Př. přejetí vlakem