Adrenergní systém

Sympatomimetika → působí jako podráždění sympatiku
            ŽÚ: ↑TK, vasokonstrikce, ↑kontraktility myokardu (kardiotonika, inotropika)

 • Adrenalin
 • Noradrenalin
 • Dopamin = Tensamin
 • Dobutamin = Dobuject = Dobutrex
 • Ephedrin
 • Isuprel (také bronchodilancium)
 • Vasoxin
 • Glaukon (antiglaukomatikum)

NŽÚ:   palpitace, tachykardie, arytmie, bolesti hlavy,
                        bolesti hlavy, nauzea, zvracení, zrakové poruchy

Interakce: anestetika, diuretika, kardiotonika, antidepresiva

Sympatolytika → blokace AE receptorů

  ŽÚ: ↓TK

 alfa-blokátory (alfa-antihypertenzíva)    

 • Deprazolin
 • Minipres
 • Secatoxin (také vasodilatancium)
 • Divascol (také vasodilatancium)

 beta-blokátory (beta-antihypertenzíva)

 • Concor
 • Lokren
 • Sandonorm
 • Metoprolol (také AA)
 • Betaloc (také AA)
 • Sectral (také AA)
 • Tenormin (také AA)
 • Trimepranol (také AA)
 • Vasocardin (také AA)
 • Visken (také AA)

NŽÚ: nauzea, zvracení, průjem, oligurie,
ospalost, závratě, hypotenze – ortostatický kolaps,
↑P, bronchospasmus, hypoglykémie

Cholinergní systém

Parasympatomimetika → působí jako podráždění parasympatiku

            ŽÚ: ↑ funkci GIT a moč.systému, ↓TK, ↓nitrooční tlak

 • Syntostigmin
 • Ubretid (má dlouhodobější účinek než Syntostigmin)
 • Pilocarpin (miotikum, antiglaukomatikum)

NŽÚ: průjmy, křeče, ↓TK, ↑P

Parasympatolytika (spasmolytika) → blokace CHE receptorů v cílových orgánech

            ŽÚ: odstranění spasmů GIT, moč.cest, zornic

 • Atropin (i AA – ↑P)
 • Buscopan = Buscolysin
 • Oxyphenon
 • Mydriacyl (mydriatikum)

NŽÚ:   retence moči, zácpa, útlum žláz (slinných, potních, bronchiálních),

                        poruchy akomodace do blízka