Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG)

PEG se zavádí se u nemocných s dlouhotrvající poruchou příjmu potravy
(déle než 6 týdnů).

Výhody:
volný nos i dutina ústní → sonda nepřekáží při polykání, nedráždí DC,
estetické hledisko
minimální riziko aspirace při příjmu potravy mimo sondu
nezpůsobuje otlaky

I: – tumorová kechexie
tumory na obličeji a na krku
stenóza GIT → poruchy polykání
polytraumata
čelistní operace
dlouhodobé stavy bezvědomí či apatie

KI: – poruchy koagulace
infekce/nádor v místě vyvedení
porucha imunity, sepse
NPB
peritoneální dialýza

Zdravotní tým při zavádění PEG:
endoskopista se sestrou
chirurg se sestrou
ev. anesteziolog

Postup zavedení PEG:
analgosedace (u dětí a neklidných CA)
gastroskopie → vyhledání místa pro zavedení PEG (přechod těla a antra žaludku)
diafanoskopie (prosvícení stěny žaludku v místě předpokládané vpichu)
→ hluboká palpace břicha → identifikace místa prsty
vytvoření kanálku pro zavedení setu:
dezinfekce + infiltrační anestézie
bodová inzice → zavedení jehly s navlečenou kanylou do žaludku
→ vytažení jehly (kanyla ponechána – tvoří kanálek v břišní stěně) –
do kanyly se zavede vodič, který se vytáhne ústy ven spolu s endoskopem
na vodič je navázán gastrostomický set → chirurg vytahuje vodič s gastrostomickým setem zpět (set putuje přes DÚ, hltan a jícen do žaludku), dokud vnitřní disk nenalehne na stěnu žaludku
gastroskopie ke kontrole polohy vnitřního disku → současně s kontrolní gastroskopií chirurg fixuje PEG ke kůži zevním zařízením (přítlačná silikonová destička)
na kanylu se připojí tlačka k uzavírání PEG kanyly a koncovka pro aplikaci výživy

Péče o zavedenou sondu:
denně převaz (včetně výměny krytí pod přítlačnou destičkou)
po 7 dnech od výkonu je nutné 1x týdně provádět rotaci sondy:
přítlačná destička  se uvolní, sonda se zasune 2-3 cm do žaludku
a otočí o 360 stupňů) → do 4-6 týdnů se vytvoří pevný vazivový kanál
sprchování a koupání po zhojení stomie (cca za 14 dnů)

Podávání výživy do sondy PEG:
24 h nic per os ani do sondy
další den – bolusově 500 ml čaje
od 3. dne – bolusově Nutrison (objem stravy postupně navýšit na 250-300 ml po 3 h)
před a po podání výživy sondu proplach 30-50 ml čaje
do sondy nepodávat: ovocné šťávy, minerálky, limonády ani mixovanou stravu

Komplikace:
infekce, granulace, krvácení z rány
úniky stravy kolem sondy → informovat lékaře
aspirace → prevence: poloha vpolosedě / vsedě
mechanický uzávěr → proplach teplou vodou 10 ml
nevolnost, zvracení → podávat stravu pomalu, v menších porcích