Implantabilní kožní port (port-a-cath)

Popis:
Venózní port
komůrka z titanové oceli s rezervoárem
silikonová membrána (až 3 000punkcí)
spojovací systém – k upevnění silikonové nitrožilní kanyly
Huberova jehla
do pravého úhlu zahnutá jehla se zkoseným hrotem
→ neničí silikonovou membránu portu,
umožňuje zpětné zacelení punkčního otvoru v membráně
hrot jehly je zpevněný → nezkřiví se při nárazu na dno rezervoáru
délka jehly 15-25 mm
použitelnost 3-5 dnů (dle výrobce)
s křidélky nebo bez křidélek

Typy portů:
dle místa zavedení kanyly:
venózní (nejčastěji)
arteriální
peritoneální
epidurální, spinální
dle velikosti:
pro dospělé (rezervoár na 0,33 ml)
pro děti (rezervoár na 0,1 ml)
dle provedení:
jednoduchý
dvojitý (dva porty vedle sebe, každý má vlastní katétr)

Indikace:
nutnost dlouhodobého žilního vstupu pro opakovanou aplikaci léčiv
cyklická hemoterapie
pravidelná infúzní a transfúzní terapie
insuficience periferního žilního řečiště
nutnost okamžitého přístupu do centrálního žilního řečiště v průběhu léčby

Port se zavádí v případě, je-li předpokládaná délka života ↑6 měsíců.

Kontraindikace:
trombofilní stav, krvácivé stavy a poruchy koagulace
anatomické anomálie (nemožnost určení bezpečného vstupního místa)
alergie (na titan, silikon, kontrastní látky)

Výhody:
okamžitý a dlouhodobý vstup do žilního řečiště (aplikace léčiv, odběry)
minimalizace infekce (izolace od zevního prostředí)
výhody centrálního žilního vstupu (minimalizace toxického účinku látek
na endotel periferních cév)
komfort pacienta („elegance“)
dle použitého materiálu pacient smí podstoupit NMR

Nevýhody:
nelze použít přetlakovou manžetu
nelze měřit CVP
nelze použít na transplantaci kostní dřeně
dle použitého materiálu pacient nesmí podstoupit NMR
vysoká cena portu (10-16 tisíc Kč)
nutnost školeného personálu

Příprava k implantaci:
– poučení pacienta, zajištění souhlasu
lačný (aby nezvracel po podání kontrastní látky – Telebrix)
místo zavedení: podkoží v podklíčkové oblasti
(rozhraní laterální a střední třetiny klíční kosti)
poloha na zádech, podložené lopatky, hlava odvrácená od místa implantace
bez premedikace, v lokální anestézii
– vyšetření cévního systému, KO, koagulací

Postup při implantaci:
aplikace lokálního anestetika
kanylace v.subclavia
rtg kontrola
incize kůže + vypreparování prostoru pro komůrku
tunelizace kanyly z místa punkce do prostoru komůrky → kompletace portu
kontrola funkčnosti portu (nástřik kontrastní látky + rtg)
fixace portu + sutura kůže (port je uložen mimo suturu, aby se mohl
začít používat dřív, než se sutura zhojí)

Ihned po implantaci:
vyplnění portu heparinovou zátkou (HZ)
Huberovu jehlu ponechat in situ → fixace
sterilní krytí + ledový obklad (prevence vzniku abscesu)

Záznam do zdravotnické dokumentace.

Postup po implantaci:
po dobu 6 hodin: kontrola převazu, ledování
následující den: možnost aplikace léčiv
za 10-12 dnů: extrakce stehů

Zavedení jehly do portu:
provádějí vždy dvě sestry (sterilní x nesterilní)
ochranné jednorázové pomůcky
(včetně ústenky pro nemocného)
dezinfekce místa vpichu „viditelným“ jódovým přípravkem
+ počkat 2-3 min
ve sterilních rukavicích kontrola portu
(stabilita, bolestivost)
fixace portu mezi dvěma prsty → kůži mírně roztáhnout → ↓bolestivost,
↓traumatizace (bolí to míň než vpich do periferie)
vpich Huberovy jehly (až po dno rezervoáru)
se spojovací hadičkou (F1/1)
fixace jehly za aseptických kautel
(mulový čtverec pod kónus jehly, fixace do kříže, sterilní krytí)

Péče o port:
výměna jehel po 3-5 dnech
před aplikací léků/odběrem krve: aspirace HZ + proplach F1/1
používat stříkačky s objemem 10-20 ml (jde o centrální přístup)
každou aplikaci léku zaznamenat do dokumentace
(u ambulantních pacientů do portového průkazu)

Ukončení aplikace:
proplach 20 ml F1/1
nasadit stříkačku s 10 ml HZ → aplikovat 5 ml
nasazení sterilních rukavic, fixace komůrky dvěma prsty → asistentka aplikuje
zbytek HZ a ve stejném okamžiku jehlu vytáhneme
dezinfekce místa, sterilní tampón, 20 s jemně komprimujeme → přelepit tampón
následující den odstranění tampónu

Explantace portu:
nepoužívá se déle než rok
přání pacienta
infekční komplikace (katétrová sepse, absces, flegmóna)
mechanická komplikace
nezprůchodnitelný uzávěr
porušení celistvosti systému

Komplikace:
infekce
zarudnutí v místě vstupu jehly → jehla ex, dezinfekce, ATB
(port nepoužívat až do zhojení)
infekce v místě portu (absces) → port EX
kontaminace systému → katétrová sepse → port EX

alergie

vnitřní dekubitus

používání běžných jehel → zničení silikonové membrány

mechanické komplikace
uskřinutí kanyly, přisátí kynyly na cévu → polohování, kašel
netěsnost membrány, narušení celistvosti kanyly nebo portu → port EX

mechanický uzávěr řeší lékař:
trombus → lékař pomocí dvou stříkaček (metoda aplikace-aspirace):
Heparin 10.000 j. v 5 ml FR na 1 h (2x opakovat)
Urokináza 5.000 j. v 5 ml FR na 1-2 h (2x opakovat)
sraženina z inkompatibilních léčiv
tuková (PEV) → 60% ethanol
látky zásadité → HCl v koncentraci 0,1 M (= 0,1 mmol/l)
látky kyselé → 8,4% NaHCO3