Léky ovlivňující respirační systém

Antitusika

ŽÚ:  tlumí neproduktivní kašel

 Centrální antitusika  (kodeinového typu) – silný  účinek

NŽÚ: návykovost, ↓D

 • Codein, kodynal
 • Diolan (etylmorfin)
 • Neocodin  

 Periferní antitusika (nekodeinového typu)

 • Antitusin
 • Intussin
 • Stoptussin

 Smíšený účinek

 • Ditustat

Expektorancia

ŽÚ: usnadňují odstraňování hlenu z DC

   Sekretomotorika – ↑ pohyb řasinkového epitelu

 • éterické oleje (mátový, eukalyptový, anýzový)

   Sekretolytika – ↑činnost bronchiálních žlázek, ↑produkci hlenu, ↓jeho viskozitu

 • Jodid draselný 3%
 • éterické oleje

   Mukolytika – ↓vazkost hlenu při zachování objemu sekretu

 • Bromhexin
 • Mistabron – usnadnění odkašlávání, 200- 400mg do ETK
 • Mucosolvan – per os, inhalace
 • ACC (acetylcystein) 300mg – bronchitis, astma, obtížná expektorace na UPV
 • Ambroxol, Ambrosan,  Ambrobene – také výrazné sekretomotorické účinky (při bronchopneumonii)

Bronchodilatancia

ŽÚ:     – dilatace DC, snížení odporu proudícímu vzduchu

– uvolnění bronchospasmu v časné fázi obstrukce

NŽÚ:   – stimulace CNS, ↑P, ↓TK

– hypokalémie, hyperglykémie, laktátová acidóza

   Anticholinergika – tlumí parasympatikus (↓citlivost na iritující agens)

 • Atrovent
 • Atropin – má hodně vedlejších účinků

   Beta-2 selektivní mimetika – aktivují sympatikus

 • Ventolin (salbutanol)
 • Bricanyl
 • Adrenalin – poslední varianta pro spastické astma

   Teofylinové deriváty – dlouhodobý účinek, působí i kardiostimulačně a diureticky

 • Syntophyllin (aminophyllin) 240mg v 10ml

– při rychlém podání nauzea, ↑P, arytmie

   Pomocná bronchodilatancia:   kortikoidy, Isofluran, Ketamin

Stimulancia dechového centra

    I:     – zástava dechu

– výrazná dechová nedostatečnost

– nadměrná sedace, post-anestetický útlum

     Centrální analeptika

 • Dopram (doxapram) → stimulace karotických receptorů, ↑dechového objemu

NŽÚ: – tachyarytmie, křeče, halucinace – nedávat dlouhodobě

 • Narcanti = Intrenon (naloxone) – antagonista morfinu, ruší účinky opioidů
 • Anexate – ruší účinky benzodiazepinů (tj. účinky sedativní, hypnotické,

       anxiolytické, antikonvulzívní) → panická hrůza, nespavost

                   POZOR u lidí s úzkostí!

     Lokální dráždidla

 • Čpavek
 • Amonné soli

Surfaktant

I:       

  – nezralým novorozencům

– vypláchnutí plic plodovou vodou

– tonutí

– atelektázy

– ARDS

– prasečí chřipka

Oxid dusnatý NO

– selektivní vazodilatancium pro bronchy a plíce

– aplikace pomocí přístroje Pulmomix

I:            

– bronchokonstrikce (ARDS, kardiogenní šok, chron. selhávání srdce)

– plicní hypertenzní krize s život ohrožující hypoxémií

nevýhody:          – zlepšení oxygenace pomocí NO je přechodné (asi 24 hodin)

– NO nevede přímo k příznivému zvratu ARDS ani neovlivňuje    

   mortalitu, proto se jeho užití neřadí ke standardním léčebným  

   postupům