Smrt

Smrt vyjadřuje zánik jedince – osobnosti, člověka personifikovaného činností mozku.
Smrtí končí integrovaná činnost buněk, tkání, orgánů a systémů.

Moderní resuscitační postupy prokázaly zvratnost momentu smrti.

Rozlišení smrti:

klinická – ireverzibilní zástava dýchání a zástava srdeční činnosti,
snížení mozkové aktivity (metabolismus neuronů pracuje ještě asi 5 min
  hypo-anoxickém prostředí),
– jsou patrny nejisté známky smrti (bledost, cyanóza, chladná pokožka)
– při včasné NOR a další léčbě dochází k funkční činnosti všech orgánů

biologická (panorganická) – následek klinické smrti, nedojde-li k NOR
– nekrotizující proces všech tkání
za 4-5 min → neurony
za 20-30 min → srdce, plíce
za 2 h → ledviny a ostatní orgány
za několik dní → kůže
(vousy rostou ještě 24 h po smrti – o 1mm)

korová – irreverzibilní destrukce (nekróza) neokortexu

mozková (cerebrální) – korová smrt + irreverzibilní destrukce zbytku mozku
(mozečku, středního mozku, kmene mozkového)
– uměle se daří udržet dýchání a krevní oběh → dárci orgánů

sociální (perzistentní vegetativní stav) -irreverzibilní poškození mozku,
přičemž je zachována elektroencefalická aktivita a některé reflexy
– pacient je v bezvědomí, je zachováno spontánní dýchání

Známky smrti:
NEJISTÉ
– zástava krevního oběhu (poslech činnosti srdce nad apexem)
– bezvědomí za 10 – 20 s
– zástava dýchání (→ bledost, cyanóza, chladná pokožka) za 15-30 s
– mydriáza bez fotoreakce (střední poškození neuromů) za 60-90 s

JISTÉ
fyzikální – posmrtná bledost
– posmrtný chlad (o 1°C za hodinu)
– posmrtné skvrny (od nejníže položených částí těla;
jsou mobilní asi 2 h, pak se už „nepřelévají“)

chemické – posmrtná ztuhlost (za 1-2 h od čelisti směrem kaudálně,
po 3-4 dnech vymizí od končetin k hlavě)
– posmrtné srážení krve (NE: při udušení, otravách CO, zmrznutí,
infekcích mikroby nerozpuštějících fibrin)
– posmrtný rozklad – autolýza vlastními enzymy → macerace (plod)
– autolýza vlastními enzymy + mikrobi → hniloba