Specifika anestézie

Dělení výkonů:

 • plánované x  akutní
 • úrazové x  neúrazové
 • terapeutické x diagnostické
 • laparoskopické x  konvertované
 • operace VVV

Poloha nemocného:

 • odvíjí se od typu výkonu a místa operačního pole
 • pro anesteziologa přináší řadu omezení a rizik

Volba anestézie:

 • Celková anestézie

(preoxygenace → zajištění DC → řízená plicní ventilace → korekce EtCO2)

 • Místní (regionální) anestézie

CAVE!

Vyšší riziko v souvislosti s anestézií je u krajních věkových skupin,

polymorbidních a chronicky nemocných.

Příjezd pacienta na sál:

 • Identifikace nemocného
 • dotaz nemocného na jeho jméno
 • kontrola identifikačního náramku
 • verifikační protokol
 • Psychická příprava
 • představit se – navázat spolupráci
 • „postupně vám budu říkat všechno, co se bude dít“
 • Kontrola předoperační přípravy:
 • lačný, nekouřit, ne žvýkačky
 • odstranění zubní protézy
 • bandáže DKK
 • zajištění žilní linky

CAVE!

Postup lege artis:  zajistit žílu dřív, než se pacient uspí – platí i u dětí.

 • Monitoring
  • neinvazivní
  • invazivní
  • laboratorní