Příprava sterilního stolku

Legislativa:
Vyhláška č. 306/2012 Sb., příloha č. 3:
na pracovištích, kde je prováděna chirurgická či hygienická dezinfekce rukou, nesmí zdravotničtí pracovníci nosit na rukou žádné šperky ani hodinky
přirozené nehty musí být upravené, krátké, čisté
ochranná ústní rouška musí zakrývat bradu, vousy, nos a ústa,
ochranná čepice musí zakrývat vlasy
podávky pro manipulaci se sterilním materiálem se ukládají
v konzervačním nebo dezinfekčním roztoku a vyměňují se do 24 h

Příprava pacienta:
poučení o připravovaném výkonu
získání pacienta ke spolupráci
souhlas s výkonem
(abychom nezjistili odmítnutí výkonu až po otevření sterilních balíčků)

Příprava prostředí:
uzavřená místnost:
zabránit proudění kontaminovaného vzduchu
zabránit pohybu osob kolem stolku
dostatek volného prostoru
Př. poblíž stolku nesmí být odpadkový koš
příprava potřebných pomůcek
při použití podávkového systému:
čepice, ústenka
2x toulec s podávkovými kleštěmi
v dezinfekčním roztoku (NE nasucho)
potřebné pomůcky v kontejneru, kazetě
při použití bezpodávkového systému:
čepice, ústenka, sterilní plášť a sterilní rukavice
potřebné pomůcky v jednorázovém obalu

Příprava asistujícího:
použití ochranných pomůcek (čepice, ústní rouška)
hygienická dezinfekce rukou
samozřejmostí jsou ruce bez šperků, hodinek…

Příprava stolku:
Mechanická očista stolku (včetně koleček) by měla být předem hotova
(v rámci úklidu pomůcek po předešlém výkonu).

Ochranné pomůcky
čepice → ústenku
Mytí a dezinfekce stolku
dezinfekční prostředek s mycími účinky vhodný k dezinfekci povrchů:
Př. Kohrsolin, Desam Wipes (Soft)
používat metodu otíráním (NE stříkáním)
postupovat shora dolů, nezapomenout otřít i kolečka
dezinfekční prostředek nechat zaschnout
Provést hygienickou dezinfekci rukou
2 min vtírat do rukou dezinfekční prostředek
Př. Sterilium
Ochranné pomůcky
navléknutí sterilních rukavic → sterilního pláště
asistující zaváže tkanice vzadu na plášti
Tato etapa se vynechává, pokud používáme podávkový systém.
Sterilní rouška
stolek překryjeme sterilní rouškou odzadu k sobě
Příprava pomůcek
instrumentarium: pracovní část směřuje nahoru, úchopová část dolů
další pomůcky: kanyly, stříkačky, jehly, tampóny, šití,
nádobka na dezinfekci, roztok heparinu atd.
příprava dezinfekčních a jiných roztoků:
chytneme nádobku sterilní rukavicí mimo stolek,
asistující do nádobky nalije roztok přímo z butyly,
napněnou nádobku vrátíme zpět na stolek
natáhneme roztok do sterilní stříkačky a vstříkneme ho
do nádobky uložené přímo na sterilním stolku
Překrytí připraveného stolku
stolek překryjeme sterilní rouškou od sebe dozadu
standard oddělení určuje, jak dlouho může být stolek takto připravený
Transport sterilního stolku k pacientovi
jednou rukou ve sterilní rukavicí přidržujeme roušku,
aby během transportu neodvlála
a obsah stolku nebyl kontaminován