Trávicí systém

Funkce trávicího systému

 • příjem, posun a skladování potravy
 • mechanické a chemické zpracování potravy (sekrece trávicích šťáv a enzymů, trávení)
 • využití základních živin (vstřebávání látek stěnou GIT)
 • imunitní ochrana (GIT obsahuje 65 % imunitně aktivní tkáně,
                             80 % tkáně produkující imunoglobuliny)

 Všechny funkce GIT jsou vázány na neporušený, plnohodnotný krevní oběh.

 Všechny procesy GIT jsou řízeny nervovými a humonálními mechanismy.

Trávení základních živin:

Amylázy: ptyalin (slinné žlázy), pankreatická amyláza → trávení sacharidů

Proteázy:  pepsin (žaludek), trypsinový komplex (slinivka břišní) → trávení bílkovin

Lipázy: žaludeční (↓ účinek) a pankreatická lipáza, žluč → trávení tuků

Stavba trávicí trubice

Trávicí trubice se skládá ze čtyř vrstev:

sliznice (tunica mucosa)

 je tvořena epitelem, slizničním vazivem a slizniční svalovinou

podslizniční vazivo (tela submucosa)

– větví se zde větší cévy (žilní, mízní) a nervy

zevní svalovina (tunica muscularis externa)

– převážně hladká svalovina

– v horní třetině jícnu příčně pruhované svalstvo

– mezi vrstvami svaloviny nervové pleteně

povrchní vrstva

serosa (tunica serosa) – pokrývá orgány volně uložené v dutině břišní

                        adventicie (tunica adventitia ) – spojuje orgány (ležící mimo dutinu břišní)

      s okolím (hrudní dutinou, pánevním dnem)
            Př.       jícen, rektum 

 

Trávicí trubice

Dutina ústní

 • prostor ohraničený rty, měkkým patrem, spodinou ústní a tvářemi
 • ústí do hltanu
 • vystlána mnohovrstevným dlaždicovým epitelem
 • F: příjem, rozmělnění a zvlhčení potravy

Zuby

 • dočasný chrup 2O zubů, definitivní chrup 32 zubů
 • skládá se z kořene (zubovina), krčku a z korunky (sklovina)
 • F: rozmělňování potravy

Slinné žlázy

 • párové: příušní (největší), podčelistní, podjazyková + mnoho slinných žlázek v DÚ
 • produkce slin: 1,5 l/d
 • složení slin: voda, mucin, ptyalin (amyláza), organické soli
 • F: zvlhčení potravy, čištění zubů, remineralizace zubní skloviny

 Jazyk

 • tvořen příčně pruhovanou svalovinou
 • na povrchu nitkovité papily a chuťové pohárky pro vnímání chuti
 • F: obalení potravy slinami, posun sousta do hltanu

 Hltan

 • vystlán sliznicí s mnohovrstevným dlaždicovým epitelem
 • příklopka hrtanová zabraňuje zatečení stravy do DC
 • F: polykání (= reflexní děj, řízený z prodloužené míchy)

 Jícen

 • 30 cm dlouhá svalová trubice → kontrakcemi je vytvářena peristaltická vlna
 • vystlán mnohovrstevným dlaždicovým epitelem
 • F:       posun sousta ke kardii

  Žaludek

 • vakovitý útvar o objemu asi 1,5 l
 • velikost a tvar žaludku záleží na naplnění, poloze nemocného a napětí stěn žaludku
 • žaludeční šťáva: 2 l/d   , pH 2
 • složení ŽŠ: voda, HCl, mucin, pepsin (proteáza), lipáza, chymozin,

                    tzv. vnitřní faktor (glykoprotein nutný pro vstřebávání vit. B12)

 • stěna žaludku:sliznice

– podslizniční vazivo

– tři vrstvy svaloviny: šikmá, cirkulární, podélná

– serózní blána – peritoneum

 • F: skladovací

chemická   (kyselá ŽŠ)

mechanická  (rytmické stahy → promísení potravy s ŽŠ → chymus)  

absorpční (alkohol, léky)

sekreční (mucin, HCl, pepsinogen, lipáza, gelatináza, chynosin, gastri

 Tenké střevo

 • 3-5 m dlouhá trubice s výběžky (klky)
 • duodenum (Vaterská papila s Oddiho svěračem) + jejunum → štěpení živin
 • ileum → absorpce rozštěpených látek do krevního a lymfatického oběhu
 • absorpční plocha tenkého střeva : 250 m
 • střevní šťáva: voda, mucin, enzymy; je slabě zásaditá → neutralizace kyselého chymu
 • F:      trávicí a absorpční

   Tlusté střevo

 • je 1,5 m dlouhé
 • má nízké řasy a haustrace (výchlipky), nemá klky
 • obsahuje velké množství hlenových žláz → ochrana sliznice před toxiny
  a produkty kvašení cukrů a rozkladu bílkovin
 • zpětné vstřebávání vody, minerálů, stopových prvků a cukru
 • F:       shromažďování a posun zbytků nestrávené potravy

resorpce vody → zahušťování střevního obsahu

sekrece hlenu

trávení vlákniny (v celé délce tlustého střeva)

Konečník

 • 10-12 cm dlouhý
 • 3 příčné řasy, vnitřní a zevní svěrač (zevní ovládán vůlí → defekační reflex)
 • končí řitním otvorem
Velké žlázy GIT

   Játra

 • centrální orgán látkové výměny
 • žluč: 1,2  l/den,    pH lehce zásadité
 • složení žluči: voda, mucin, žlučová barviva, žlučové kyseliny a jejich soli,

cholesterol, fosfolipidy, lecitin

 • F: produkce žluči → emulgace tuků

metabolismus sacharidů, lipidů a aminokyselin vitamínů

syntéza plazmatických bílkovin → koagulace

detoxikace amoniaku a cizorodých látek

degradace přebytečného cholesterolu

degradace hemu → bilirubin, biliverdin

degradace hormonů (inzulínu, steroidů aj.)

zásobní funkce: lipidy, glykogen, ferritin, vit. A,D,K,B12

tvorba hormonů:  – angiotenzin → udržení TK

     – somatomedin → působení somatotropinu

     – ↓ erytropoetin → erytropoéza

                        orgán krvetvorby během embryonálního vývoje

   Žlučník

 • měchýřovitý rezervoár žluči
 • tučná potrava v duodenu → otevření Oddiho svěrače → odtok žluči
 • F: skladování a úprava žluči

Slinivka břišní

 • žláza s vnitřní i zevní sekrecí
 • exokrinní část
 • ústí na Vaterské papile duodena
 • pankreatická šťáva: 1 l/den, silně zásaditá

voda, elektrolyty, enzymy (lipáza, amyláza,
trypsinový komplex ← aktivace až v duodenu)

 • endokrinní část
 • Langerhansovy ostrůvky
 • produkce inzulínu, glukagonu a somatostatinu

Hormony GIT

     Gastrin (žaludek, ↓pankreas, ↓duodenum)

→  stimulace: sekrece HCl, pankreatické a střevní šťávy, inzulinu a glukagonu

                        růstu sliznice GIT

                        motility žaludku

                        střevní vazodilataci

    Sekretin (duodenum, jejunum)

            → stimulace: pankreatické sekrece

            → inhibice:     sekrece HCl

                                   pohybů tlustého střeva

     CCK cholecystokinin (duodenum)

            → stimulace: kontrakce Oddiho svěrače

                                   sekrece pankreatické šťávy a glukagonu

                                   růstu buněk pankreatu

                                   motilitu střev

            → inhibice:     vyprazdňování žaludku

            → ↑ koncentrace Ca+ v buňkách

 GIP – gastrointestinální inhibiční peptid (duodenum, jejunum)

            → stimulace: sekrece inzulínu

     VIP – vasoaktivní intestinální peptid    (jejunum)

→ stimulace: sekrece vody a elekrotrolytů ve střevě

                        relaxace hladké svaloviny střeva a svěračů

vazodilatace periferních krevních cév

→ inhibice:     sekrece HCl

pohybů žaludku

     Motilin (žaludek, střevo)

→ ↑zvyšuje motilitu žaludku a střev během lačnění

     Substance P (endokrinní a nervové buňky GIT)

            → stimulacemotility tenkého střeva

vnímání bolesti

     Somatostatin (téměř v celém GIT)

→ inhibice:     sekrece gastrinu, VIP, GIP, sekretinu, motilinu

motility žaludku, duodena, žlučníku

sekreci inzulinu i glukagonu

resorpci v GIT

     Pankreatický polypeptid (endokrinní buňky pankreatu)

→ inhibice:     žaludeční sekrece a motility

Účinnosti sekretinu a CCK

     Neuropeptid YY (endokrinní buňky GIT)

→ inhibice:     exokrinní sekrece pankreatu a žaludku

                        střevní a žaludeční motilitu.

     Neurotenzin (ileum)

→ inhibice:     sekrece a motility v žaludku

vyprazdňování žaludku

     Glukagon (endokrinní buňky pankreatu)

→ inhibice:     sekrece a motility žaludku a tenkého střeva

stahu dolního svěrače jícnu

Cévní zásobení GIT

     Tepny

břišní aorta

 • truncus coeliacus (vystupuje z břišní aorty)
  • gastrica
  • hepatika
  • linalis
 • arteria mesenterica superior → tenké střevo, vzestupný tračník a 2/3 příčného tračníku
 • arteria mesenterica inferior → 1/3 příčného tračníku, sestupný tračník a sigmoideum

     Žíla

vena portae (vrátnicová žíla) – odvádí krev z GIT do jater

 • krev odchází jaterními žilami do DDŽ