Záněty ledvin

Akutní infekce močových cest → pyelonefritis

Původce: Escherichia colli aj. bakterie

Šíření infekce: vzestupnou cestou nebo krví

Příčiny: – PMK
nedostatečná hygiena
zadržování močení (zvětšená prostata, ledvinné kameny)
nedostatek tekutin
ochablé pánevní svalstvo (porod, těhotenství, menopauza)
rizikové sex. chování
VVV močových cest (vezikoureterální reflux)
DM

KO: – bolest v podbřišku / v bederní oblasti
pocit plnosti a tlaku
časté močení, řezání a pálení při močení, hematurie
↑TT, horečka, schvácenost

Dg: – vyš. moči (sediment, kvantitativně, mikrobiologicky)
↑CRP, ↑leu

Léčba:
ATB, antipyretika
klid na lůžku, neprochladnout
pitný režim

Komplikace:
pyelonefritis → sepse
selhání ledvin
neplodnost

Akutní postinfekční glomerulonefritis

= oboustranný sterilní zánět všech glomerulů a tubulárních buněk

Příčina: antigeny nefritogenních kmenů Streptococcus haemolyticus
→ zánět vznikne za 1-3 týdny po překonání infekce (tonsilitis, sinusitis, otitis)

Patogeneze:
nefritogenní streptokoky produkují antigeny → vazba s protilátkou
→ vznik imunokomplexů na kapilárách glomerulu
lokální aktivace hemokoagulace → trombotizace glomer.kapilár
intraglomerulární hypertenze a hyperfiltrace, přestože je ↓ průtok krve i ↓GF

KO: někdy jen oligosymptomatický průběh (slabě vyjádřené příznaky):
nauzea, nechutenství, bolesti hlavy
neurčité bolesti v lumbální krajině, u dětí i břišní koliky
↑TK (200/110 torr)
nefrotický syndrom
zadržení sodíku v těle → otoky (ascités, hydrothorax, anasarca)
oligurie (z důvodu trombotizace glomer.kapilár)
proteinurie → hypoproteinémie

Diagnostika:
hematurie, proteinurie, válce v moči (hyalinní, erytrocytární, granulované)
↑osm v moči
↑D-dimery
↓ C3 složky komplementu
↓GF

Léčba:
hospitalizace → fyzický klid
symptomatická léčba:
léčba otoků: neslaná dieta, ČMP nebo 20% albumin, diuretika
PNC (znovupřeléčení streptokokové infekce)

Komplikace:
plicní edém, selhání P srdce → dialýza (je účinnější než katecholaminy)
edém mozku → záchvat hypertenzní encefalopatie
(bolesti hlavy, poruchy vědomí, křeče, zvracení…)
hypertenzní krize
přetrvávající hematurie

Kontraindikace: kortikosteroidy (→ náhlý vzestup TK)

Nádory močopohlavního ústrojí

Nádory prostaty

Benigní hyperplázie prostaty
zmnožení buněk u ústí močové trubice → mikční potíže (projeví se brzy)
větš. u starších mužů

Adenokarcinom prostaty
asymptomatický průběh, roste pomalu od zevní stěny → pacient přichází
pozdě, až se nádor dostane k močové trubici
KO: – slabý, přerušovaný proud moči (často i opožděný start močení)
– retence moči x urgentní mikce
nádor je hormonálně dependentní (kdyby žili muži 200 let, mají ho všichni)
PSA (prostatický specifický antigen) → screning po 40. roce věku
(během preventivní prohlídky, lze i u praktického lékaře)

Karcinom močového měchýře

Nejčastěji u starších mužů.

Rizikové faktory: – kouření, průmyslové chemikálie

KO: – dlouho asymptomatický průběh
hematurie (včetně koagul v moči) → anémie, hubnutí
ucpání uretry koaguly → akutní bolesti podbřišku

Dg: – cystoskopie s biopsií

Léčba: – parciální/radikální cystektomie (s odstraněním pánevních uzlin a prostaty)
chemoterapie, imunoterapie
paliativní resekce karcinomu + nefrostomie + radioterapie (meta do kostí)

Komplikace:
snadná infiltrace do okolí (tenká stěna m.m. + dobrá lymfatická drenáž)
→ metastázy jsou všude

Adenokarcinom ledvin

… vyrůstá z ledvinných proximálních kanálků.

Rizikové faktory:
genetické faktory
pohlaví (častěji u mužů)
kouření
obezita
hypertenze
dlouhodobá dialýza
chemikálie (pracovní riziko)

KO:
hematurie (až je nádor v dutém systému – do té doby je dlouho asymptomatický)
bolest v oblasti zad či boku
únava, nechutenství, hubnutí

Dg:
Nejmenší nádory, které se zobrazí vyš. metodami, mají nejméně 1 g buněk.
I nejčasněji diagnostikované nádory jsou tedy již velmi pokročilé a veškerá onkologická léčba se odehrává teprve v poslední čtvrtině či pětině života nádoru.

hmatná rezistence (vyšetření břicha a boků)
vyšetření moči a krve (mo
IVU – vylučovací urografie, CT, MRI
biopsie pod UZ kontrolou

Léčba:
nefrektomie + lymfadenektomie,
včetně odstranění centimetrového lemu okolní zdravé tkáně
předoperační arteriální embolizace → zamezení výživy nádoru a změnšení jeho masy (aby se nádor snáze operoval nebo jako paliativní výkon)
biologická léčba: α-interferon
ojediněle radio/chemoterapie

Ošetřovatelské intervence:
sledování barvy moči
sledování krvácení a odpadu z drénu

Komplikace:
prorůstání do okolí (nadledvinky, žilním systémem se přes DDŽ může dostat až do ♡)
metastázy (játra, plíce, kosti)
infekce, krvácení

Výskyt v ČR stále stoupá, dosud chybí řádný screening.
Muži nemají preventivní prohlídky jako ženy
– a často ani motivaci navštěvovat lékaře.