Vegetativní nervová soustava

Sympatikus a parasympatikus

jsou systémy, které takřka v protichůdném vztahu regulují životní funkce
            za účelem dosažení homeostázy

sympatikus

– ovlivňuje okamžité reakce na hrozící nebezpečí: „bojuj nebo uteč“

            – mobilizuje zásoby energie

–  inhibuje proces trávení – odvádí krev z trávicí soustavy a z kůže

– ↑P a kontraktilitu srdečních buněk → ↑celkový výkon srdce → ↑prokrvení těla

– zvyšuje průtok krve svalovinou a plícemi

            (perfúze kosterní svaloviny může být zvýšena až o 1200 %)

– rozšiřuje bronchioly  → ↑ alveolární výměnu plynů

            – rozšiřuje zornice a mění akomodaci čočky → ↑ množství světla vstupujícího

                        do oka na sítnici ( strach má velké oči).

parasympatikus

účastní se dějů probíhajících v celkovém tělesném klidu: „odpočívej a zažívej“

            – zklidňuje celkovou činnost organismu (přechod z vlivu sympatiku)

– zajišťuje činnost organismu v klidu a bezpečí

            – stimuluje proces trávení (sekreci slin a trávicích šťáv)

– zrychluje peristaltiku

            – dilatuje cévy vedoucí do GIT → ↑ perfúzi jeho jednotlivých oddílů

(jednotlivé části GIT mají v průběhu trávení zvýšené nároky
na zásobování živinami, kyslíkem a vodou pro tvorbu trávicích šťáv)

– kontrakcí bronchiolů sníží úroveň alveolární výměny plynů

– zúžuje zornic a čoček

            – řídí plnění erektilních orgánů